10 yıl geride kaldı Anadolu Sanat Merkezi kurulalı.

Tevazuyu bir yana koyar ve gerçeğin altını çizersek eğer:

Ne denli sevindirici, bir avuç insanla bașladığımız bu yolda, 10 yılda yüzlerce müzik sevdalısının ASM ailesine katıldığınıı görmek.

“Müzik eğitimi bizim ișimiz, biz onu zaten gözü kapalı yaparız. Asıl amaç; sanatla, felsefeyle, kitapla, bilgiyle bütünleșmiș öğrenciler yetiștirmek…” sloganıyla çıktığımız yolda, bunun gerçekleștiğine tanık olmak.

Ne güzel, usta müzisyenlerin, yarının sanatçılarının, öğretmenlerinin, ve Halk Müziği mirasını layıkıyla tașıyacak gençlerin filizlendiğini görmek ASM sınıflarında.

Bir yanı buruk olsa da, bir yanı ne denli onur verici; tüm yarıșmalarda diğer katılımcıların ASM öğrencilerinin usta performanslarını gıpta ile seyretmeleri ve öğrencilerimizin birinciliklerini kutlamanın olağanlașması artık.

Ne güzel, bircok kurum ve öğretmenin ASM öğrencilerinin ders notlarından kendi ders programlarını olușturmaya çalıștıklarını ve kendi eğitimlerini ASM`ye yakınlığıyla ölçülendirdiklerini görmek. Ve diğer kurumlar için ulașmak istedikleri bir hedef ve model olması Anadolu Sanat Merkezi`nin.

Ne güzel, öğrencilerimizin ASM`li olduklarını, masum bir mağrurluk, gurur ve özgüvenle söylediklerini duymak üçüncü ellerden.

Ne güzel, derin dostlukların, kültür, sanat ve aydınlık dolu sohbetlerin seslerini duymak ASM koridorlarında. Ve gençlerin iyiden, güzelden yana dönüșümüne, müziği, sanatı, kültürü yașamlarına katmalarına tanık olmak. Onların Anadolu topraklarının o eșsiz mirasıyla tanıșmalarına ve bu mirasla beslenmelerine aracı olmak.

Ne güzel, öğrencilerimizden öğrenci ailelerine, öğretmen ve çalıșanlarımızdan dostlarımıza kadar birçok kișinin, bir aile benimsemișliğiyle, bize emek ve katkı sunması bu yolda.

Ne güzel, birlikte öğrenmek, birlikte eğlenmek, birlikte gülmek.

Ve ne denli sevindirici bizim için; barıșa, kültüre ve sanata her geçen gün daha çok ihtiyacı olan dünyamıza, bir avuç kır çiçeği de ASM eliyle atmak…

Büyük ASM ailesine teșekkürlerle.

Nice on yıllara.

© Mustafa Onay Eylül 2010, Köln

© Copyright 2020 ASM. All Rights Reserved.