ASM - Anadolu Sanat Merkezi | Hansaring 115 | 50670 Köln | Tel.: 0221 257 22 03
  • Facebook

Baglama Kursu

Genç ve Yetişkin Kursları

Öncelikle belirtmek gerekir ki ana branşı ve esas uzmanlık alanı Bağlama ve Halk Müziği olan ve bu alanda birçok kişi ve kurumca Almanya`nın en iyisi olarak gösterilen ASM`de dersler, modern, gelişimci bir çizgide ve son derece geniş bir ders programı ile verilmektedir. Ayda 20 saate varan ders süresi, alanında uzman ve deneyimli öğretmenleri, her dönem yüzü așkın Baǧlama öğrencisi potansiyeli ile aynı zamanda sıcak, sosyal ve büyük bir aile olan ASM`de "10" yaşın üzerinde herkes ders alma olanağına sahiptir.

Post image

Genç ve yetişkinler için ortalama 14-16 kişilik sınıflarda hafta içi akşamları veya haftasonları verilen Bağlama ve Halk Müziği eğitiminde amaç, öğrenciyi müziğin ilgili her alanına tam olarak hakim bir şekilde yetiştirmek ve Bağlamayı ustaca icra eder duruma getirmektir.

Bağlama ve Halk Müziği eğitiminde öğrenciler öncelikle bağlamaya hazırlık olarak, 2 ay süren (Haftada 1 gün 4 saat) temel teori ve nota eğitimi almaktadırlar. Bu sürede sistemli ve kapsamlı bir şekilde nota ve müzik bilgilerini öğrenmekte ve Bağlama eğitimine bașlamaya hazır hale gelmektedir. İkinci ayın sonunda başlanılan Bağlama eğitimiyle dersler "Bağlama Dersi" ve "Teori-Repertuar Dersi" olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.

1. Bağlama Dersi:

Bu derste temel Bağlama teknikleri, pozisyon bilgileri, ve eser çalışmaları ile Bağlamanın tüm özelliklerini kapsayan, detaylı, kapsamlı, modern ve öğrenciyi ustalığa götüren genişlikte çalışmalar yapılmaktadır.

2. Teori ve Repertuar Dersi:

Bir yandan Bağlama eğitimine devam eden öğrenciler diğer yandan da bu derste, Nota okuma, nota yazma, ritim analizi, makam, form bilgisi, halk edebiyati bilgileri, ozan biyografileri, türkü söyleme ve yorumlama bilgileri gibi birçok önemli alanda eğitim almaktadır. Birçok türkünün çalışıldığı, okunduğu, sözlerinin ve yöre, ağız, tavır gibi diğer bilgilerinin de incelendiği bu derste, aynı zamanda doğru türkü söyleme konusunda önemli bir ilerleme sağlanmakta, ayrıca öğrenciler, gereken tüm Halk Müziği bilgilerine de sahip olmaktadır. (Daha ayrıntılı bilgi için Koro ve Repertuar" bölümüne bakınız)

ASM´de Bağlama eğitimini tamamlayan öğrenciler, așağıdaki tüm derslerin tamamını olarak mezun olmaktadırlar

  • - Temel Müzik Teorisi, Nota, Bona, Solfej, Usûl (Ritim), Makam Eğitimi
  • - Halk Müziği Teorisi, Repertuar ve Halk Müziği Edebiyatı Eğitimi
  • - Bağlama Düzeni, Bozukdüzen ve Diğer Düzenlerin Eğitimi (Misget, Müstezat, Abdal vs.)
  • - Geleneksel Yöresel Tavırlar
  • - Şelpe (elle çalma) Tekniği ve Çalışmaları
  • - Batı Müziği ve TSM Teorisi
  • - Deneysel Koro Çalışmaları ve Konser Etkinlikleri

Ayrıca ASM de üstün yetenekli ve başarılı öğrenciler hiçbir ek ücret ödemeden birden fazla ayrı sınıfta derse katılabilmekte, bu sayede sınıf yükselterek eğitimini çok daha kısa sürede tamamlayabilmektedir. Tüm öğrenciler kendi ders saatleri dışında da okula gelerek, çalışmalarını burada yapabilmekte ve gerektiğinde öğretmenlerinden yardım alabilmektedir.Baǧlama Çocuk Gurupları

10-12 yaş gurubu çocuklar için 8-10 kişilik sınıflarda yapılan Bağlama dersleri, haftada 105 Dk. olarak çocuklar için özel olarak hazırlanmış ders programı doğrultusunda, uzman bir öğretmen tarafından verilmektedir.

Öncelikle müziği ve Bağlamayı sevdirmeyi amaçlayan, temel nota ve Bağlama bilgilerinin verildiği bu derste, biryandan onların yașı ve beğeni düzeyi gözetilerek seçilen eserleri Bağlamaları ile çalarken, diğer yandan da son derece zevkle okudukları türküleri seslendirmektedirler.

Bağlamanın yanı sıra yapılan türkü söyleme derslerinde minik öğrenciler, türkülerin hikayelerinden, ozanının yașam öyküsüne, türküde geçen kelimelerin ve anlatılmak istenenin anlamına kadar birçok konuda, son derece zevk alarak çalıșmalar yapmaktadırlar.

Gerek ders dilinin yüksek bir Türkçe olması, gerek bu çalıșmalar, gerekse yer yer verilen Türkçe ve Halk Edebiyatı bilgileriyle çocuklar, bu alanda da belirgin bir ilerleme kaydetmektedir.

Bu onlara, hem konușmalarında Türkçeyi tercih etmelerinde bir özgüven kazandırmakta, hem de Türküleri ve Anadolu kültürünü daha iyi anlamalarına olanak sağlamaktadır.

Çocuk guruplarında çocuklar, tüm bu çalıșmalar ile hem müziğe ve Bağlamaya ilk adımı atmakta hem de son derce kapsamlı bir șekilde, ileride devam edecekleri, daha yüksek seviyedeki "Genç ve Yetișkin Eğitimine" hazırlanmaktadırlar.